click

Diensten

 

Grafische vormgeving

Grafische vormgeving is het visueel vormgeven van ideeën in verschillende media, met als doel om mensen iets mee te delen. Dit vereist de inzet van zowel artistieke als technische vaardigheden. Bij grafische vormgeving wordt zowel visuele expressie als creativiteit nagestreefd in de presentatie van tekst en afbeeldingen.

RR-Webdesign past grafische vormgeving toe bij het ontwikkelen van websites dit kan resulteren in het creeren van logo, huistijl en kleurstellingen voor uw website tot het maken van complete flash animaties.