click

Voorwaarden & Privacy

 

Privacy verklaring

1. RR-Webdesign zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om persoonsgegevens geheim en/of vertrouwelijk te houden.

2. RR-Webdesign zal Opdrachtgever vragen naar zijn naam en adres, dit om te doen aan de wettelijke verplichtingen.

3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft geeft dat RR-Webdesign het recht de persoonlijke gegevens van Opdrachtgever aan derden te verstrekken voor zover nodig.

4. RR-Webdesign zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de Opdrachtgever en deze, zonder toestemming van Opdrachtgever, niet verstrekken aan derden, tenzij RR-Webdesign daartoe wettelijk is verplicht.